Home | Werfproeven | Stabiliteitsstudies van gebouwen

Stabiliteitsstudies van gebouwen


Vooraleer een gebouw gerenoveerd wordt dienen enkele essentiële zaken aangaande de stabiliteit onderzocht te worden. Group Van Vooren biedt u voor dergelijke gevallen de optimale oplossing.

Na een grondige visuele inspectie van het gebouw worden doorgaans volgende proeven uitgevoerd:

  • Boren van kernen in beton-, metselwerk- of asfaltstructuren met een handmatige kernboormachine, waarmee zowel horizontaal als verticaal kan geboord worden.

  • Meting van de carbonatatiediepte op de betonkernen (door voorafgaandelijke splijting van de kern en bestuiving met fenolftaleïne opgelost in alcohol).

  • Meting van de dekking van de wapening op geboorde kernen.

  • Beschrijving van de geboorde kernen met benoeming van de verschillende lagen en hun respectievelijke diktes.

  • Opmeten van de ligging en de diameter van de wapening.

  • Bepalen van de druksterkte van de geboorde kernen.

  • Bepaling van het gehalte aan PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) in asfaltkernen.

  • Asbestidentificatie van de isolatielagen.

  • Indicatieve en niet-destructieve meting van de sterkte van beton met een sclerometer.

Voor het ontnemen van de nodige proefstukken beschikt Group Van Vooren reeds over de nodige ervaring zodat het risico en de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt blijft (denk maar aan winkelcentra met hun bezoekers, geklasseerde gebouwen met nutsleidingen op onverwachte plaatsen, boringen op tussenverdiepen, enz.).


Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 30

Social media


info@groupvanvooren.com