Home | Bodemconsultancy | Geofysisch Onderzoek

Geofysisch Onderzoek


Geofysisch onderzoek omvat het karteren van fysische parameters in de bodem door middel van niet-invasieve technieken. 
Hierbij worden de elektrische, magnetische of elektromagnetische eigenschappen van de bodem opgemeten, wat resulteert in een vlakdekkende scan.

Grondradaronderzoek

Grondradar of Ground-Penetrating-Radar (GPR) is een geofysische techniek waarbij een elektromagnetische puls in de bodem wordt gestuurd door een zendantenne. Deze puls zal vervolgens reflecteren op ondergrondse obstakels. De reflectiepuls wordt vervolgens opgevangen door een ontvangstantenne.  Hierbij wordt de diëlektrische permittiviteit van de bodem opgemeten en worden ondergrondse obstakels in de bodem in kaart gebracht. Aan de hand van de snelheid van de elektromagnetische puls in de bodem kan ook de diepte van de aangetroffen obstakels accuraat worden bepaald.

Algemene toepassingen

Grondradaronderzoek kan zeer breed en op maat van het project worden ingezet. De meest gebruikte toepassingen zijn als volgt:

o   Nutsleidingdetectie (alle types van leidingen)
o   Karteren van ondergrondse structuren (funderingen, muren, opslagtanks, obstakels, puinrijke zones)
o   Archeologisch onderzoek

Specifieke toepassingen

o   Vlakdekkende diktebepaling van asfalt
o   Karteren van betonwapening
o   Karteren van ondergrondse holtes en verzakkingen

Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 20

Social media


info@groupvanvooren.com