Home | Bodemconsultancy | Grondverzet en technisch verslag

Grondverzet en technisch verslag


Grondverzet is een term die wordt gebruikt om de activiteiten te beschrijven die betrekking hebben op het verplaatsen, transporteren, verwerken en aanpassen van de bodem, aarde of grond. Dit omvat een breed scala aan activiteiten die worden uitgevoerd op bouwplaatsen, wegenbouwprojecten, mijnbouwlocaties, landbouwgronden en andere soortgelijke locaties.

Een technisch verslag is een document dat dient te worden opgesteld door een erkende bodemsaneringsdeskundige, zoals Group Van Vooren. In dit verslag wordt aan de verschillende grondstromen een milieuhygiënische kwaliteit toegekend: zo weet men wat de mogelijkheden tot hergebruik van de uitgegraven bodem zijn. Voor het opstellen van een technisch verslag wordt er op basis van een historisch onderzoek van het terrein en gegevens die door de opdrachtgever zijn meegedeeld een onderzoeksstrategie opgesteld om de kwaliteit van de uit te graven grond te bepalen. Dit komt erop neer dat er een aantal grondstalen worden genomen en geanalyseerd en dat op basis van deze analyses de milieuhygiënische kwaliteit van de uit te graven grond wordt bepaald.


Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 20

Social media


info@groupvanvooren.com