Riool

Home   Riool 

Wat is Rioolonderzoek?

Rioolonderzoek is essentieel voor het onderhouden van een efficiënt en veilig rioleringssysteem. Dit proces houdt in dat we de staat van uw riolering inspecteren om problemen te identificeren voordat ze ernstige schade veroorzaken. Met behulp van geavanceerde technologieën, zoals Full-HD inspectiecamera’s, kunnen wij de binnenkant van leidingen nauwkeurig bekijken. Het doel is om vroegtijdige waarschuwingen te geven over mogelijke problemen, zodat u kunt voorkomen dat deze uitmonden in dure en ingrijpende reparaties. Dit geldt zowel voor bestaande als nieuw aangelegde rioleringssystemen, waarbij we ervoor zorgen dat alles voldoet aan de geldende normen en eisen.

Waarom Rioolonderzoek Belangrijk is

Rioolonderzoek helpt om verborgen problemen zoals scheuren, verstoppingen of beschadigingen te detecteren die kunnen leiden tot grotere problemen en schade aan uw eigendom. Door regelmatig inspecties uit te voeren, kunt u onverwachte kosten en overlast minimaliseren en de levensduur van uw rioleringssysteem verlengen.

Waarom Kiezen voor Group Van Vooren?

Bij Group Van Vooren combineren wij geavanceerde technologieën en uitgebreide expertise om de staat van uw rioleringssysteem grondig te inspecteren en te onderhouden. Onze oplossingen zijn gericht op het waarborgen van een betrouwbare en veilige werking van uw riolering.

Rijdende rioolinspectie

Rijdende rioolinspectie

Wat is Rijdende Rioolinspectie?

Rijdende rioolinspectie maakt gebruik van gespecialiseerde voertuigen die uitgerust zijn met camera’s en sensoren om rioleringssystemen te controleren. Deze voertuigen rijden door het rioolstelsel en verzamelen beelden en data van de leidingen. Dit maakt het mogelijk om scheuren, breuken, blokkades en andere vormen van schade te identificeren. Onze rijdende inspecties zijn geschikt voor leidingen met een diameter van 15 cm tot 200 cm, wat zorgt voor een uitgebreide beoordeling van uw riolering.

Voordelen van Rijdende Inspectie

 • Efficiëntie: Inspectie van lange rioolsegmenten zonder onderbrekingen.
 • Grondige Analyse: Gedetailleerde beelden helpen bij het plannen van noodzakelijke reparaties en onderhoud.
 • Vroege Detectie: Identificeert potentiële problemen voordat ze ernstig worden.

Vraag aan

Statische rioolinspectie

Statische rioolinspectie

Wat is Statische Rioolinspectie?

Statische rioolinspectie is een methode waarbij een camera met een sterke zoomfunctie stationair in het riool wordt geplaatst om een gedetailleerde visuele inspectie uit te voeren. Deze inspectie richt zich op het detecteren van scheuren, breuken, roest, corrosie en verzakkingen die kunnen leiden tot verstoppingen of schade aan bovenliggende structuren zoals wegen of voetpaden.

Voordelen van Statische Inspectie

 • Nauwkeurigheid: Hoge-resolutie beelden zorgen voor een gedetailleerde beoordeling van de staat van de leidingen.
 • Preventie: Vroegtijdige ontdekking van problemen voorkomt grotere schade en onderhoudskosten.

Vraag aan

Rioolinspectie huisaansluiting

Rioolinspectie huisaansluiting

Wat is Rioolinspectie van Huisaansluitingen?

Voor kleinere rioleringen, zoals huisaansluitingen met een diameter van 10 cm tot 25 cm, gebruiken wij duwcamera’s. Deze camera’s worden handmatig met een stijve kabel door de buis geduwd om beelden te verzamelen. Net zoals bij de rijdende inspecties worden de bevindingen gedetailleerd gerapporteerd.

Voordelen van Inspectie van Huisaansluitingen

 • Gedetailleerde Inzichten: Directe visuele inspectie van kleinere leidingen voor precieze probleemidentificatie.
 • Flexibiliteit: Geschikt voor nauwe en moeilijk bereikbare leidingen.

Vraag aan

Deformatiecontrole

Deformatiecontrole

Wat is Deformatiecontrole?

Na de aanleg van kunststofleidingsystemen voeren wij een deformatiecontrole uit. Dit gebeurt met behulp van een cilindrische metalen mal die door de leiding wordt getrokken om te controleren of de leidingen aan de specificaties voldoen en geen vervormingen vertonen. Dit helpt bij het waarborgen van de integriteit van het leidingsysteem.

Voordelen van Deformatiecontrole

 • Kwaliteitsbewaking: Verzekert dat leidingen correct zijn aangelegd en geen structurele problemen vertonen.
 • Voorkomt Problemen: Detecteert vroegtijdig eventuele afwijkingen die later tot problemen kunnen leiden.

Vraag aan

Ovalisatiemeting

Ovalisatiemeting

Wat is Ovalisatiemeting?

Bij een negatieve beoordeling na de deformatiecontrole voeren wij een ovalisatiemeting uit. Dit proces omvat het projecteren van twee laserpunten op de buiswand terwijl de camera ronddraait en zich door de leiding beweegt. Deze gegevens worden geanalyseerd om een profiel van de leiding te creëren en eventuele deformaties en aantastingen te meten.

Voordelen van Ovalisatiemeting

 • Nauwkeurigheid: Gedetailleerde metingen van ovalisaties en andere deformaties.
 • Preventie: Helpt bij het plannen van reparaties en voorkomt verdere schade aan het leidingsysteem.

Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 30

Social media


info@groupvanvooren.com