Riool

Home   Riool 

Over rioolonderzoek


Rioolonderzoek is het proces van het inspecteren van het rioleringssysteem om te bepalen of alles goed werkt, of er problemen zijn en zo ja, wat de aard en omvang van deze problemen zijn. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd door middel van verschillende technieken. Bij Group Van Vooren doen we dit aan de hand van Full-HD inspectiecamera’s die de binnenkant van de leidingen bekijken. Het doel van rioolonderzoek is om bij bestaande rioleringsstelsels problemen op te sporen voordat deze zich ontwikkelen tot grotere en duurdere problemen, en zodoende te zorgen voor een goede en veilige werking van het rioleringssysteem voor de omgeving. Bij nieuw aangelegde riolering dient het als nazicht of dat alles conform de geldende normen is aangelegd of uitgevoerd.

Rijdende rioolinspectie

Rijdende rioolinspectie

Een rijdende rioolinspectie is een proces waarbij een voertuig met speciale apparatuur wordt gebruikt om de toestand van rioleringssystemen te controleren. Deze voertuigen worden uitgerust met camera's en sensoren die in de rioleringen worden geplaatst en die beelden en gegevens van het rioolstelsel opnemen terwijl het voertuig zich verplaatst. De beelden en gegevens die tijdens deze inspecties worden verzameld, worden gebruikt om de toestand van het rioolstelsel te beoordelen en eventuele problemen, zoals scheuren, breuken, blokkades of andere schade te identificeren. Deze informatie kan dan worden gebruikt om noodzakelijke reparaties of onderhoudswerkzaamheden te plannen en uit te voeren. Bij Group Van Vooren kunnen we rijdende inspecties uitvoeren in buizen vanaf diameter 15 cm tot diameter 200 cm.

Vraag aan

Statische rioolinspectie

Statische rioolinspectie

Een statische rioolinspectie is een methode om de toestand van een rioolstelsel te inspecteren zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van bewegende apparatuur. Bij deze methode wordt het rioolstelsel geïnspecteerd door middel van stationaire camera met zeer sterke zoomfunctie die een algemene visuele inspectie van de binnenkant van de buizen uitvoert. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van scheuren, breuken, roest, corrosie, verzakkingen en andere beschadigingen die kunnen leiden tot verstoppingen, of verzakkingen van bv wegen of voetpaden door infiltraties.

Vraag aan

Rioolinspectie huisaansluiting

Rioolinspectie huisaansluiting

Voor rioolinspecties van riolen met een kleinere diameter (vanaf 10 cm tot 25 cm) zoals bv. huisaansluitingsbuizen beschikken we bij Group Van Vooren over duwcamera’s. In tegenstelling tot een rijdende camera wordt deze camera door middel van stijve kabel manueel in de buis voort geduwd. Net zoals bij een rijdende camera wordt de binnenkant van de riool in beeld gebracht en worden deze waarnemingen gedetailleerd in een inspectierapport weergegeven. 

Vraag aan

Deformatiecontrole

Deformatiecontrole

Na aanleg van kunststofleidingsystemen wordt er steeds een deformatiecontrole op de leiding uitgevoerd. Deze controle wordt uitgevoerd door middel van een cilindrische metalen mal, welke voorzien is van een minimaal aantal ronde metalen ribben, met een gekende diameter en lengte in functie van het materiaal en type buis. Deze mal wordt manueel, gelijkmatig en met een beperkte kracht door de leiding getrokken. 

Vraag aan

Ovalisatiemeting

Ovalisatiemeting

Wanneer na een deformatiecontrole een negatieve beoordeling wordt vastgesteld zal in deze zone (of tussen twee aangrenzende knopen) een ovalisatiemeting worden uitgevoerd. Hierbij doen we een opname en meting waarbij twee laserpunten worden geprojecteerd vanaf de camerakop op de buiswand terwijl de camerakop in radiale richting ronddraait en de camera voortbeweegt in axiale richting.  Deze beelden worden hierna geanalyseerd waarna we een profiel weergeven van de leiding, waarbij deformaties en aantastingen kunnen gemeten worden.

Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 30

Social media


info@groupvanvooren.com