Home | Werfproeven | Slagsonderingen

Slagsonderingen


Waar een plaatproef de verdichting meet van de toplaag wordt met behulp van een slagsondering de draagkracht van de diepere grondlagen getest tot een diepte variërend tussen 2 en 4 meter onder het maaiveld, vooral bij aanvullingen, bij voorbeeld bij een zandaanvulling rond nieuw geplaatste rioleringsbuizen.

Bij een lichte slagsondering (type OCW) wordt een stalen buis, genaamd een sondeerstang, in de grond gebracht door verticaal een gewicht te laten vallen van een bepaalde hoogte. Het aantal slagen dat nodig is om de sondeerstang een bepaalde afstand in de grond te doen dringen wordt geregistreerd.

Bij een Panda-slagsondering wordt gewerkt met een hamer die ervoor zorgt dat de sondeerstang de grond wordt ingedreven. Het is een lichte dynamische penetrometer met variabele slag-energie. Zowel de hei-energie als de indringing wordt gemeten hetgeen resulteert in een conusweerstand. Deze proef is ook uitermate geschikt voor verkennend grondonderzoek waar de klassieke sondeerapparaten van 10 ton of meer niet inzetbaar zijn.


Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 30

Social media


info@groupvanvooren.com