Home | Asbest | Asbestattest

Asbestattest


Een asbestattest is een document dat aangeeft of een gebouw of constructie, ouder dan 2001, asbest bevat of niet, alsook waar het asbest bevat. Het is sinds 23 november 2022 vereist bij de verkoop, verhuur of sloop van een gebouw of constructie. 

Het asbestattest wordt uitgevoerd door onze door de OVAM gecertificeerde asbestdeskundigen, die monsters nemen van materialen die gebruikt werden in en rond het gebouw of de constructie. Deze monsters worden vervolgens geanalyseerd in ons eigen FOD erkend laboratorium om te bepalen of er al dan niet asbest aanwezig is. 

Als er een  asbestverdacht materiaal  wordt gevonden zal het attest ook informatie bevatten over de locatie, de hoeveelheid, de toestand en het risico van het bemonsterde materiaal, alsook de mate van de asbestbesmetting.

De informatie ingewonnen door het administratieve vooronderzoek, plaatsbezoek, visuele vaststellingen ter plaatse, monsternames en analyses worden door de ADI (asbest deskundige inventarisatie) via het digitaal platform van de OVAM verwerkt. 

Na het interpreteren en finaliseren van de bevindingen wordt een asbestattest gegenereerd met een standaardgeldigheid van 10 jaar. Deze geldigheidsduur kan worden beperkt naar vijf jaar indien er minstens één asbesthoudend materiaal met hoog materiaalrisico wordt vastgesteld. 

Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 20

Social media


info@groupvanvooren.com