Home | Asbest | Asbestattest

Asbestattest - Veiligheid bij Verkoop, Verhuur en Sloop

Wat is een Asbestattest?

Een asbestattest is een essentieel document voor de verkoop, verhuur of sloop van gebouwen ouder dan 2001. Sinds 23 november 2022 is het verplicht om een asbestattest te overleggen om te voldoen aan de veiligheids- en regelgevingsnormen. Dit certificaat identificeert de aanwezigheid en locatie van asbest in een gebouw, wat cruciaal is voor de veiligheid van bewoners en gebruikers, evenals voor het naleven van wet- en regelgeving.

Onze Diensten

  1. Certificering door OVAM-gecertificeerde Asbestdeskundigen: Onze ervaren asbestdeskundigen, gecertificeerd door OVAM, voeren uitgebreide asbestinspecties uit en nemen monsters van verdachte materialen. Dit garandeert een grondige en betrouwbare inspectie van uw pand.
  2. Laboratoriumanalyse: De verzamelde monsters worden geanalyseerd in ons FOD-erkend laboratorium. Deze laboratoriumanalyse biedt een nauwkeurige bepaling van de aanwezigheid van asbest en de samenstelling ervan.
  3. Uitgebreide Rapportage: Bij bevestiging van asbestpresence ontvangt u een gedetailleerd rapport. Dit rapport bevat informatie over de locatie, hoeveelheid, toestand, risico en mate van besmetting van het asbest. Deze gegevens helpen u bij het nemen van de juiste maatregelen voor veilige verwijdering of beheer.

Proces van Asbestinspectie

  1. Administratief Vooronderzoek: We beginnen met het verzamelen van essentiële informatie over het gebouw en de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen.
  2. Plaatsbezoek en Monsterneming: Onze experts voeren grondige visuele inspecties uit en nemen monsters van verdachte materialen op locatie. Dit stelt ons in staat om een gedetailleerd overzicht te krijgen van de asbestsituatie in het gebouw.
  3. Analyse en Rapportage: De verzamelde gegevens worden verwerkt via het OVAM-platform. Op basis van de analyse wordt een asbestattest opgesteld, dat een overzicht biedt van de bevindingen en aanbevelingen.

Geldigheid van het Asbestattest

Een standaard asbestattest heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Echter, voor gebouwen met een hoog risico op asbestblootstelling kan de geldigheidsduur worden beperkt tot 5 jaar. Het is belangrijk om regelmatig uw attest te vernieuwen om de veiligheid te waarborgen en te voldoen aan de actuele wetgeving.

Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 20

Social media


info@groupvanvooren.com