Home | Asbest | Asbestonderzoek

Asbestonderzoek bij risico


Group Van Vooren kan in het kader van diverse calamiteiten een onderzoek op asbest komen uitvoeren:

Controle na asbestverwijdering

Na asbestverwijdering kan een gecertificeerde deskundige (Tracimat en OVAM ADI deskundige) aan de hand van kleefmonsters of materiaalmonsters komen controleren of een asbestverwijdering correct is uitgevoerd. Hierbij wordt in kaart gebracht waar er nog asbestfragmenten aanwezig zijn en welke maatregelen er te nemen zijn om de omgeving zo asbestveilig mogelijk te maken. Indien nodig kan het aangewezen zijn om de bodem te onderzoeken op asbest. 

Controle na een asbestbrand

Na een asbestbrand (brand in een gebouw/constructie waar asbesthoudende materialen aanwezig zijn) kan Group Van Vooren ter plaatse komen om te controlen of er asbest is vrijgekomen en het terrein op te delen in asbestverdachte zones. We kunnen u voorzien van een plan over welke zones het best aangepakt worden en hoe deze materialen het best verwijderd worden. Hierbij wordt het protocol dat beschreven is door de OVAM strikt opgevolgd.

Asbestonderzoek in het kader van een sloopopvolgingsplan

Indien er bij boringen in het kader van de opmaak van een sloopopvolgingsplan asbesthoudend materiaal is aangetroffen kan Group Van Vooren nagaan of er vanuit de puin/funderingslaag een potentieel asbestrisico uitgaat. Dit zowel voor de puinhoudende funderingslaag als de bodemlagen die hiermee in contact komen. Hierbij wordt a.d.h.v. de geldende normen en wetgeving getoetst of de normen overschreden worden en of er een effectief asbest risico aanwezig is.


Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 20

Social media


info@groupvanvooren.com