Home | Bodemconsultancy | Bodemonderzoek en saneringsadvies

Bodemonderzoek en saneringsadvies


Bodemonderzoek is het proces waarbij de samenstelling en kwaliteit van de bodem worden geanalyseerd en geëvalueerd. Dit kan worden gedaan om te bepalen of er verontreinigingen in de bodem aanwezig zijn die een bedreiging kunnen vormen voor menselijke gezondheid, het milieu of het ecosysteem. Het bodemonderzoek kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden als onderdeel van een milieu-impactrapportage (MER) of een bodemattest voor vastgoedtransacties.

Bodemsanering verwijst naar het proces waarbij verontreinigde grond wordt opgeruimd en hersteld tot een veilig en gezond niveau. Dit kan verschillende technieken omvatten, afhankelijk van de aard en omvang van de verontreiniging. Het doel van bodemsanering is om de risico's voor mens en milieu te verminderen en de kwaliteit van de bodem te herstellen.

Bodemonderzoek en bodemsanering zijn belangrijke onderdelen van milieuwetgeving en -regelgeving, en worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven en laboratoria, zoals Group Van Vooren. Ze spelen een belangrijke rol bij het beheer en behoud van gezonde ecosystemen en de bescherming van de volksgezondheid en het milieu.


Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 20

Social media


info@groupvanvooren.com