Home | Labo | Keramische materialen

Keramische materialen


Keramische materialen zijn materialen vervaardigd uit klei die gebruikt worden bij metselwerkzaamheden, dakwerken, bestratingen, enz. De meest gekende keramische materialen zijn uiteraard bakstenen, maar ook gebakken straatstenen, keramische vloer- en wandtegels worden veelvuldig toegepast.

De structuren die met deze materialen worden gebouwd moeten gedurende vele, soms tientallen jaren hun optimale functie kunnen behouden. Dit kan uiteraard enkel wanneer men beschikt over kwalitatief hoogstaande bouwmaterialen.

Klei (maar ook leemgronden met dezelfde mineralogische samenstelling) is de natuurlijke grondstof die aan de basis ligt van keramische materialen. Klei wordt ontgonnen, gehomogeniseerd door kneden en malen, gedroogd en ontdaan van ongewenste organische bestanddelen. Vervolgens wordt de klei in vorm gebracht door gebruik te maken van mallen of persen en gebakken volgens een welbepaald temperatuur- en tijdsschema (afhankelijk van de gebruikte kleisoort). 

Op die manier kan men verschillende vormen van gebakken producten vervaardigen. Voor stenen die gebruikt worden om een gebouw op te richten zijn verschillende benamingen gangbaar, gaande van bakstenen, gevelstenen, volle of geperforeerde stenen, handvormstenen, strengpersstenen, enz…

Hoewel het ook een baksteen is, worden aan straatstenen uit gebakken klei een aantal andere eisen gesteld. Zij worden immers wegens hun toepassing zwaarder belast dan bakstenen die in een wand vermetst worden. Zo liggen zij gedurende lange perioden in water en krijgen zij al dan niet zware verkeersbelastingen te verwerken.

De kwaliteit van metselwerkproducten wordt bovendien sterk beïnvloed door verscheidene  elementen zoals weersomstandigheden, kwaliteit van de grondstoffen, enz…

Een greep uit de proeven op keramische materialen:

  • druksterkte
  • buigsterkte
  • wateropslorping (door onderdompeling, capillair of initieel)
  • vorstbestandheid
  • volumieke massa
  • uitbloeiing
  • slijtweerstand
  • glijweerstand


Vraag aan​


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 30

Social media


info@groupvanvooren.com