Home | Asbest | Asbestinventaris

Asbestinventaris


Een asbest inventaris (zowel destructief al niet destructief) kan opgesteld worden in het kader van diverse vragen.

Preventie en bescherming op het werk

Er kan een inventaris opgesteld worden in het kader van de preventie en bescherming van de werknemers op het werk. Deze kan zowel destructief als niet destructief worden uitgevoerd. Hierbij kunnen binnen een bedrijf, school, of werkomgeving asbestverdachte materialen in kaart gebracht worden. 

Bij het uitvoeren van dit type inventaris ontvangt je een rapport met een oplijsting van:

  •  de asbestverdachte materialen
  • de locatie
  • de hoeveelheid 
  • de risico beoordeling
  • advies over hoe de werkomgeving veilig gemaakt

Renovatiewerken

Er kan een beperkte asbestinventaris opgemaakt worden in het kader van uit te voeren renovatiewerken. Hierbij beperkt de inventaris zicht tot de zone van de constructie waar er renovatiewerken uitgevoerd dienen te worden. Hierbij worden er stalen genomen van de asbestverdachte materialen en wordt er een rapport opgesteld. 

In dit rapport wordt duidelijk omschreven welke verwijderingstechniek aangewezen is om deze materialen te verwijderen en welke aannemer dit mag uitvoeren.

Toekomstige sloop

Er kan een asbestinventaris opgemaakt worden in het kader van een toekomstige sloop. Gebouwen die gesloopt dienen te worden en die een sloopopvolgingsplan dienen te hebben moeten een destructieve asbestinventaris bevatten. De asbestdeskundigen van Group Van Vooren zijn naast Tracimat deskundige ook ADI-deskundigen en maken deze asbestinventarissen op volgens de meest recente wetgeving. 

Hierbij wordt aan de klant steeds bij offertevraag duidelijk gemaakt welke staalnames minimaal wettelijk verplicht zijn en wat er gebeurt indien deze staalnames niet uitgevoerd kunnen worden.


Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 20

Social media


info@groupvanvooren.com