Home | Geotechniek | Infiltratieproeven

Infiltratieproeven


Grondwaterinfiltratie is het proces waarbij water vanaf het oppervlak van de aarde de bodem binnendringt en uiteindelijk de ondergrondse waterlagen bereikt. Dit gebeurt meestal via neerslag die in de bodem infiltreert. Grondwaterinfiltratie is een belangrijk onderdeel van de waterkringloop en is cruciaal voor de aanvulling van grondwaterreserves. Het kan ook een belangrijke rol spelen bij het beheersen van overstromingen en het verminderen van de belasting van oppervlaktewateren met vervuilende stoffen.

Group Van Vooren biedt een uitgebreid gamma aan infiltratieproeven aan gaande van (omgekeerde) boorgatmethode, dubbele ring infiltrometer tot Porchetmethode. 

Deze hebben tot doel de huidige infiltratiecapaciteit van de bodem te kennen waarmee vervolgens rekening gehouden wordt bij de verdere uitwerking van het bouwproject teneinde maximale infiltratie van het regenwater te bekomen.


Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 30

Social media


info@groupvanvooren.com