Home | Geotechniek | Grondboringen en peilbuizen

Grondboringen en peilbuizen


Grondboringen en Peilbuizen bij Group Van Vooren: 
Betrouwbare Bodemanalyse

Bij Group Van Vooren bieden we uitgebreide diensten voor grondboringen en peilbuizen om essentiële informatie over de bodemstructuur te verkrijgen. Onze geavanceerde boormachines, zowel mechanisch als manueel, leveren nauwkeurige grondmonsters voor diverse analyses.

Geroerde en Ongeroerde Staalname

Geroerde Staalname:

 • Verstoort het grondprofiel tijdens boring.
 • Geschikt voor grondmechanische classificatieproeven.

Ongeroerde Staalname:

 • Behoudt de oorspronkelijke structuur van het grondprofiel.
 • Noodzakelijk voor geavanceerde laboproeven zoals triaxiaalproeven en doorlatendheidsproeven.


Vraag aan

Boortechnieken bij Group Van Vooren

We bieden een breed scala aan boortechnieken:

 • Droogboringen
 • Pulsboringen
 • Spoelboringen
 • Ramgutsboringen
 • Diagrafieboringen
 • Kernboringen in harde (rots)formaties
 • Mechanische grondboringen
 • Manuele boringen

Peilbuizen voor Grondwaterstand Monitoring

Tijdens de uitvoering van grondboringen kunnen we peilbuizen plaatsen in het boorgat om de grondwaterstand te monitoren. Dit biedt waardevolle informatie voor bouw- en renovatieprojecten.

Nauwkeurige Rapportage

Van elke boring wordt een gedetailleerde boorstaat opgemaakt, met aanduidingen van:

 • Hoofdbestanddeel
 • Nevenbestanddeel
 • Kleur
 • Consistentie
 • Vochtigheid
 • Geurwaarnemingen
 • Aanwezigheid van bodemvreemde materialen
 • Grondwaterdiepte
 • Geologische interpretatie


Vraag aan

Betrouwbare Resultaten

Alle grondmonsters worden hermetisch verpakt en in geconditioneerde omstandigheden bewaard om uitdroging te voorkomen. Dit garandeert betrouwbare en nauwkeurige resultaten voor uw project.

Neem contact met Group Van Vooren voor meer informatie over onze grondboringen en peilbuizen en hoe wij uw project kunnen ondersteunen met betrouwbare bodemanalyse!


Neem contact op


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 30

Social media


info@groupvanvooren.com