Duurzaamheid

Home   Duurzaamheid

Duurzaamheid binnen Group Van Vooren

2022
Luchtsysteem

In 2022 ontwierp de firma TakeAir een uitbreiding op ons bestaande verluchtingsysteem. Dit luchtsysteem isoleert alle slechte stoffen met een duurzame en energiezuinige technologie om ze nadien met een ecologische en natuurlijke oplossing te doden. 

Dit is een duurzame en natuurlijke totaal oplossing die zowel de luchtkwaliteit als het microbieel landschap aanzienlijk kwalitatiever maakt voor medewerkers en bezoekers. Met dit luchtsysteem alleen dragen we al bij aan vier duurzame ontwikkelingsdoelstellingen!

We onderzoeken nu verder wat de gezondheidseffecten zijn van gunstige organismen te introduceren in het binnenklimaat van ons nieuw kantoorgebouw. Het zou gaan om effecten op de productiviteit, ziekteverzuim en algemene geluk van onze medewerkers.

2023

Zonnepanelen

Er werden meer dan 2500 zonnepanelen geïnstalleerd over onze verschillende bedrijfstakken.
Samen zullen deze goed zijn voor een productie van 560 kw/h!

Ons nieuw kantoorgebouw in Zelzate is volledig aangesloten op dit elektrisch circuit, waardoor onze firma volledig draait op zonne-energie. Aansluitend werd ook een nieuwe, publiek toegankelijke, parking aangelegd voorzien van 40 laadpunten en 2 superchargers. Zo voorzien we iedereen die onze regio doorkruist van de mogelijkheid hun wagen op te laden aan de hand van zonne-energie.

Laadpalen

Onze nieuwe parking werd het grootste laadstation uit de buurt met twee superchargers en maar liefst 40 elektrische laadpalen, beschikbaar voor iedereen. Reden te meer voor onze buurtbewoners om naar elektrisch over te stappen!

2024

Wagenpark

Er wordt tegen 2024 overgestapt naar een volledig groen wagenpark. We spreken hier voor de duidelijkheid niet over de kleur van de auto’s, wel over de brandstof! Op deze manier rijden onze medewerkers rond met hybride wagens ofwel volledig elektrisch.
Zei iemand iets over een verminderde ecologische voetafdruk?

2026
Fossiele brandstoffen


Alle fossiele brandstoffen verdwijnen op termijn volledig uit de bedrijfswerking, de stookolietank werd reeds vervangen door een luchtwarmtepomp. We ambiëren in de toekomst dus een volledige werking op duurzame energie!

Langs de ene kant van onze bedrijfssite bevindt zich het Kloosterbos. Dit zorgt ervoor dat je in het kantoor echt het gevoel hebt dat je je in de natuur bevindt. 
De goeie elementen van die natuur willen wij ook naar binnen brengen, in ons kantoorgebouw en in onze bedrijfswerking.

Door deze initiatieven vind je in dit industrierijk gebied nu een gebouw die de ambitie heeft om het gezondste kantoorgebouw uit de regio te worden, en de meest duurzame onderneming. 

Group Van Vooren is een toonaangevende firma binnen bodem- en milieuonderzoek. We willen onze passie voor het milieu niet enkel uiten in de diensten die we aanbieden, maar ook weerspiegelen in de algemene werking van onze firma.


En nog veel meer


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 342 81 18

Social media


info@groupvanvooren.com