Home | Asbest | Asbestanalyse

Asbestanalyse


Een asbestanalyse is een onderzoek dat wordt uitgevoerd om de aanwezigheid van asbestvezels in een bepaald materiaal te bepalen. Asbest is een schadelijke stof die in het verleden veelvuldig werd gebruikt in bouwmaterialen vanwege de eigenschappen zoals hittebestendigheid en slijtvastheid. Wanneer asbestvezels worden ingeademd, kunnen ze ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder asbestose, longkanker en mesothelioom.

De stalen kunnen genomen worden door onze gecertificeerde deskundigen (Tracimat en OVAM ADI deskundige). Onze deskundigen komen ter plaatse en nemen stalen van de materialen waarop een analyse gewenst is. Hierbij wordt de staalnamelocatie in kaart gebracht, de staalname locatie steeds proper achter gelaten, worden er foto’s getrokken als bewijs van waar het staal genomen is en hoe het staalname punt afgeschermd is na staalname. De staalnamelocatie wordt steeds ook gemerkt met identificatie zodat de cliënt duidelijk kan zie waar op welke locatie de stalen genomen zijn. Op vraag van de cliënt kan altijd een fotobijlage of staalnameplan aangeleverd worden met daarop per verdieping de aangeduide staalname punten.


U kan zelf ook stalen aanleveren bij ons FOD WASO erkend labo.
Hierbij dient elk staal dubbel verpakt te zijn en gelabeld te zijn. Tevens dient u de facturatiegegevens, contactgegevens en de gegevens en de locatie van de werf en een beschrijving van het materiaal waarvan de stalen genomen zijn achter te laten zodat een zo  sluitend mogelijk rapport door ons FOD WASO erkend labo opgesteld kan worden.

Wij raden echter ten sterkte af om zelf stalen te nemen, zeker van losgebonden toepassingen zoals: pleisterwerk, buisisolatie, lijmlagen, spuitasbest, textiel,…etc. 
Indien u zelf een staalname wilt uitvoeren neemt u best eerst contact op met ons zodat wij steeds kunnen adviseren welke PBM’s en materialen u best aanschaft voor het zo veilig en correct mogelijk uitvoeren van een staalname.

Deze monsters worden vervolgens geanalyseerd in ons FOD WASO erkende laboratorium om te bepalen of er asbestvezels aanwezig zijn, en zo ja, welk type asbest het is en in welke concentratie. Op basis van de resultaten van de asbestanalyse kan worden besloten of verdere actie nodig is om het asbest te verwijderen of te beheren volgens de geldende wet- en regelgeving.


Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 20

Social media


info@groupvanvooren.com