Home | Geotechniek | Grondmechanisch labo

Grondmechanisch labo


Grond is geschikt voor heel wat bouwkundige toepassingen, onder voorbehoud dat aan de juiste voorwaarden voldaan is. Omdat het voor u belangrijk is te weten voor welke toepassingen een partij grond kan gebruikt worden, beschikt Group Van Vooren over de nodige expertise om diverse proeven op grond uit te voeren.

Als aannemer is het van groot belang de gebruikte grond goed te kunnen verdichten op de werf.  Gerichte proeven in het labo kunnen daartoe een enorme hulp bieden.

Volgende toepassingen komen frequent voor:

 • Opmaak van een normale of versterkte proctorkromme
  Hierbij wordt bepaald bij welk watergehalte het betreffende materiaal het best verdichtbaar is.
 • Bepaling van de IPI of CBR waarde
  Deze parameters zijn een maat voor de draagkracht van de grond en kunnen in verband worden gebracht met later op de werf uit te voeren plaatproeven, welke op hun beurt de verdichting controleren 

 • Het nemen van steekringen van de verdichte grond op de werf 
  Via bepaling van de volumemassa kan ook de verdichtingsgraad gemeten worden.

Soms bevindt zich sterk leem- of kleihoudend materiaal in de grond die dienst moet doen als aanzet, onderfundering of aanvulling. Deze klasse van gronden voldoen niet aan de eisen van het Standaardbestek 250 en kunnen evenmin voldoende verdicht worden. 
Veelal is het echter te kostelijk of te tijdrovend om het op de werf voorhanden zijnde materiaal af te voeren en te vervangen door “geschikte” grond.

Aan de hand van een beperkte reeks onderkenningsproeven kan echter besloten worden of het materiaal vatbaar is voor verbetering door stabilisatie met kalk, cement of een ander hydraulisch bindmiddel. Indien dit het geval is kan een studie worden opgestart. 
Een bindmiddelstudie omvat het mengen van de grond met een hydraulisch bindmiddel. 
Van elk van deze mengsels wordt opnieuw een proctorkromme opgesteld en de draagkracht bepaald. Een geschikte bindmiddeldosering vloeit hieruit voort.

Group Van Vooren beschikt over de kennis en het materiaal om representatieve monsternames op de werf uit te voeren. Kortom, op basis van laboproeven verwerft u meer kennis over o.a. de verwerkbaarheid en de geschiktheid van het betreffende materiaal, wat op de werf veel tijd en geld bespaart.

Een greep uit de proeven op grond :

 • korrelverdeling
 • watergehalte
 • plasticiteit
 • organische stoffen
 • kalkachtige stoffen
 • methyleenblauwproef
 • proctorverdichting


Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 30

Social media


info@groupvanvooren.com