Home | Geotechniek | Diepsondering

Diepsondering


Een snelle en goedkope manier om voor een nieuwbouw essentiële kennis van de ondergrond te verkrijgen is de uitvoering van diepsonderingen. 

De diepsonderingen van Group Van Vooren verschaffen u niet alleen de onbetwistbare zekerheid over de kwaliteit, de structuur en de stabiliteit van de ondergrond, maar vooral die onmisbare gegevens die u in staat stellen een accurate beslissing te nemen over de fundering van een nieuwbouw of verbouwingsproject. Group Van Vooren onderscheidt zich van de andere sondeerbedrijven door uitvoering van de proeven onder accreditatie, een absolute garantie voor kwaliteit. 

Een diepsondering verschaft op een snelle en relatief goedkope manier volgende belangrijke informatie :

  • dikte van de grondlagen waaruit de ondergrond is opgebouwd
  • geotechnische karakteristieken van de verschillende grondlagen
  • de draagkracht van de grond
  • indicatie over de diepte van het grondwater  

Op basis van deze informatie kan de aard en de diepte van de vereiste fundering exact bepaald worden om problemen (zoals verzakkingen of zettingen) met de op te richten constructie te vermijden. 

Om snel een idee te krijgen over de grondwaterstand op de site kan tijdens de uitvoering van de sonderingen een peilbuis in het sondeergat geplaatst worden hetgeen u in staat stelt de stand van de grondwatertafel op te volgen tijdens de duur van het project.

Afhankelijk van de grootte en de belasting van het te construeren gebouw wordt er gewerkt met diepsondeerapparaten waarmee drukkrachten tot 200 kN (20 ton) kunnen worden uitgeoefend. De sondering zelf wordt centraal onder het apparaat uitgevoerd door een conus met behulp van ijzeren stangen de grond in te duwen tot de gewenste diepte of de gevraagde capaciteit. De grondkarakteristieken worden door de conus zelf opgemeten. 
Er wordt standaard gebruik gemaakt van een elektrische conus met een sectie van 10 cm² en een tophoek van 60°. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om de waterspanning op te meten.

Group Van Vooren beschikt over een ruim assortiment van sondeerapparaten, gaande van apparaten op rupsen, vrachtwagens, een handsondeerapparaat tot zelfs vrachtwagens voorzien van rupsen. Rupsvoertuigen zijn zeer handig wanneer het te onderzoeken terrein niet toegankelijk is voor een voertuig op banden.


Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 30

Social media


info@groupvanvooren.com