Home | Labo | Asfalt

Asfalt


Asfalt, dat gebruikt wordt in de wegenbouw als verhardingslaag, is een mengsel van minerale bestanddelen (stenen, zand en vulstof) met een bitumineus bindmiddel.

Er bestaan verschillende soorten asfaltmengsels. Asfaltbeton is een mengsel met een zandskelet met een continue korrelverdeling. Mengsels met een steenskelet, zoals splitmastiekasfalt (SMA) en zeer open asfalt (ZOA) worden gekenmerkt door een zeer hoog gehalte aan stenen. Als het asfalt warm is kan het gemakkelijk in een vlakke stevige laag worden aangebracht die na verdichting en afkoeling kan uitharden.

Group Van Vooren voert zowel proeven uit op vracmonsters asfalt, veelal in het kader van controleproeven voor certificatie, als op geboorde asfaltkernen afkomstig van infrastructuurwerken.

Een greep uit de proeven op asfalt:

  • dikte van de afzonderlijke lagen
  • percentage holle ruimten
  • bindmiddelgehalte
  • korrelverdeling
  • indringing
  • indeuking


Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 30

Social media


info@groupvanvooren.com