Laboratorium

Over ons laboratorium


Als bouwkundig laboratorium zijn we gericht op het uitvoeren van onderzoek en testen op materialen die gebruikt worden in de bouwsector. Dit omvat een breed scala aan materialen, zoals grond, (gerecycleerde) granulaten, beton(producten), hydraulisch gebonden mengsels (zoals bij voorbeeld zandcement), asfalt, natuursteen, keramische producten en kunststoffen.

Enerzijds is er hetgrondmechanisch labowaar de stalen grond voornamelijk gecontroleerd worden op hun grondsoort en herbruikbaarheid naar stabiliteit toe.
Anderzijds worden er ook materialen getest zowel a priori (na productie en voor gebruik op de werf) als a posteriori (na aanleg of gebruik op de werf).

Proeven a priori doen vooral dienst om de prestatiekenmerken van het product te testen en om na te gaan of, voor een bepaalde productie, de eisen opgenomen in de technische fiches behaald worden. Dit onderzoek gebeurt op vraag van een certificeringsinstelling (die het betreffende product certificeert) of rechtstreeks op vraag van de producent die bij voorbeeld een nieuw product op de markt wenst te brengen. Elke aanvraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld, volledig volgens de wensen van de betreffende opdrachtgever.

Proeven a posteriori worden uitgevoerd na gebruik of aanleg op de werf. Dit betreft bij voorbeeld proeven op beton- of asfaltkernen. Hiervoor staan eisen vermeld in bij voorbeeld Standaardbestek 250 (bestek van de Vlaamse Overheid voor wegenbouw), Standaardbestek 260 (bestek van de Vlaamse Overheid voor uitvoering van werken in verband met kunstwerken en waterbouw), Typebestek van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of CCT Qualiroutes (bestek van de Waalse Overheid voor wegenbouw) of in een bijzonder bestek van de werf.

Door onze proeven kunnen ingenieurs en architecten enerzijds de materialen op de juiste manier voorschrijven en gebruiken in hun ontwerpen en constructies en kunnen ze anderzijds de conformiteit van het materiaal en de uitgevoerde werkzaamheden evalueren ten aanzien van de voorschriften in de verschillende bestekken.

De proeven in de verschillende vestigingen van ons bouwkundig laboratorium worden uitgevoerd door gekwalificeerde technici met behulp van geavanceerde apparatuur en instrumenten en dit onder Belac-accreditatie (NBN EN ISO 17025), een garantie voor hoge kwaliteit en nauwkeurigheid.

Anderzijds omvat Labo Devlieger - Van Vooren tevens een milieulabo. Dit labo heeft zich voornamelijk gespecialiseerd binnen het kader van bodemanalyses en secundaire grondstoffen. Om de kwaliteit te garanderen heeft het labo een Belac accreditatie en een Vlarel erkenning.

Het milieulabo werkt voornamelijk ondersteunend voor de deskundigen binnen Group Van Vooren maar biedt ook zijn diensten aan aan bedrijven, particulieren en overheden.


Beton

Beton

Beton is een bouwmateriaal dat oordeelkundig samengesteld is uit de juiste verhouding van toeslagstoffen (natuur- of gerecycleerde granulaten en zand) en cement, dat de eigenschap heeft om door toevoeging van water uit te harden waardoor de hardheid van natuurlijk gesteente geëvenaard wordt. Het toegepaste recept is enerzijds afhankelijk van de gewenste sterkte en anderzijds van de omgeving waarin de betonconstructie zich bevindt. 

Meer info  Vraag aan

Natuur- en gerecycleerde granulaten

Natuur- en gerecycleerde granulaten

De term granulaat slaat op een verzameling van minerale bestanddelen die vaak zeer heterogeen kan zijn en dit zowel naar lithologie als naar korrelgrootte. In een granulaat kunnen zowel partikels van slechts enkele micron tot tientallen millimeter groot aanwezig zijn. Ook de mineralogische samenstelling kan sterk variëren.

Meer info  Vraag aan

Asfalt

Asfalt

Asfalt, dat gebruikt wordt in de wegenbouw als verhardingslaag, is een mengsel van minerale bestanddelen (stenen, zand en vulstof) met een bitumineus bindmiddel.

Meer info  Vraag aan

Natuursteen

Natuursteen

Onder de noemer natuursteen vallen vele natuurlijke producten. Het onderscheid wordt vaak gemaakt op basis van uitzicht of mineralogie. Zo kennen we onder meer graniet, arduin, marmer, blauwe hardsteen, enz. die veelvuldig toegepast worden bij bouwwerken (zowel binnen- als buitenshuis) of in straatmeubilair.

Meer info  Vraag aan

Keramische materialen

Keramische materialen

Keramische materialen zijn materialen vervaardigd uit klei die gebruikt worden bij metselwerkzaamheden, dakwerken, bestratingen, enz. De meest gekende keramische materialen zijn uiteraard bakstenen, maar ook gebakken straatstenen en keramische vloer- en wandtegels worden veelvuldig toegepast.

Meer info  Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 30

Social media


info@groupvanvooren.com