Bodemconsultancy

Over bodemconsultancy


Bodemconsultancy (ook bekend als bodemadvies of bodemkundig advies) is het verlenen van deskundig advies en expertise op het gebied van bodemkunde, bodemverontreiniging, bodembeheer en bodemgebruik. Het doel van bodemconsultancy is om klanten te helpen bij het begrijpen van de eigenschappen en kwaliteit van de bodem op hun locatie, en om oplossingen te bieden voor eventuele problemen of uitdagingen.

Een bodemconsultant kan bijvoorbeeld worden ingeschakeld om bodemonderzoeken uit te voeren, bodemmonsters te nemen en te analyseren, en rapporten te schrijven over de bevindingen. Op basis van deze gegevens kan de consultant aanbevelingen doen voor bodemsanering, bodembeheer en bodemverbetering.

Door middel van bodemconsultancy kan worden bijgedragen aan duurzaam bodemgebruik en het behoud van gezonde en vruchtbare bodems voor de toekomst. 

Advies bodemonderzoeken en sanering

Advies bodemonderzoeken en sanering

Bodemonderzoek is het proces waarbij de samenstelling en kwaliteit van de bodem worden geanalyseerd en geëvalueerd. Dit kan worden gedaan om te bepalen of er verontreinigingen in de bodem aanwezig zijn die een bedreiging kunnen vormen voor menselijke gezondheid, het milieu of het ecosysteem. 

Meer info  Vraag aan

Archeologie

Archeologie

Group Van Vooren is door onze erkende archeologen uw partner voor een correcte, snelle en transparante opmaak van uw archeologienota en uitvoering van uw archeologisch onderzoek. We kunnen voor u het gehele archeologische traject verzorgen, gaande van archeologienota’s, booronderzoeken, proefsleuven tot opgravingen.

Meer info  Vraag aan

Grondverzet en technisch verslag

Grondverzet en technisch verslag

Grondverzet is een term die wordt gebruikt om de activiteiten te beschrijven die betrekking hebben op het verplaatsen, transporteren, verwerken en aanpassen van de bodem, aarde of grond. Dit omvat een breed scala aan activiteiten die worden uitgevoerd op bouwplaatsen, wegenbouwprojecten, mijnbouwlocaties, landbouwgronden en andere soortgelijke locaties.

Meer info  Vraag aan

Geofysisch onderzoek

Geofysisch onderzoek

Geofysisch onderzoek omvat het karteren van fysische parameters in de bodem door middel van niet-invasieve technieken. Hierbij worden de elektrische, magnetische of elektromagnetische eigenschappen van de bodem opgemeten, wat resulteert in een vlakdekkende scan. 

Meer info  Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 20

Social media


info@groupvanvooren.com