Asbest

Home   Asbest

Over Asbest

Asbest is een natuurlijk voorkomend mineraal dat op grote schaal werd gebruikt in een verscheidenheid van industrieën voor zijn brandwerende eigenschappen, chemische inertheid en duurzaamheid. Het werd gebruikt in de bouw van gebouwen en constructies, liften, schepen, treinen en auto's Maar ook in diverse huishoudelijke producten zoals isolatie, mastiek, lijmlagen, dakbedekking(en), vloeren, etc. …

Asbestattest

Asbestattest

Een asbestattest is een document dat aangeeft of een gebouw of constructie, ouder dan 2001, asbest bevat of niet, alsook waar het asbest bevat. Het is sinds 23 november 2022 vereist bij de verkoop, verhuur of sloop van een gebouw of constructie. 

Meer info  Vraag aan

Asbestinventaris

Asbestinventaris

Een asbestinventaris is een gedetailleerd rapport waarin alle asbesthoudende materialen in een gebouw of constructie worden geïdentificeerd en geëvalueerd. Het dient als basis voor een veilige en correcte asbestverwijdering.

Meer info  Vraag aan

Asbestanalyse

Asbestanalyse

Een asbestanalyse is een onderzoek dat wordt uitgevoerd om de aanwezigheid van asbestvezels in een bepaald materiaal te bepalen. Asbest is een schadelijke stof die in het verleden veelvuldig werd gebruikt in bouwmaterialen vanwege de eigenschappen zoals hittebestendigheid en slijtvastheid. 

Meer info  Vraag aan

Sloopopvolgingsplan

Sloopopvolgingsplan

Een sloopopvolgingsplan is een document dat beschrijft welke materiaalstromen er vrijkomen bij de sloop van een gebouw of constructie. Een sloopopvolgingsplan is verplicht voor gebouwen waar sloop, renovatie of ontmantelingswerken plaatsvinden waarvoor een omgevingsvergunnning vereist is.

Meer info  Vraag aan

Asbestonderzoek bij risico

Asbest onderzoek bij risico

Een asbestonderzoek bij ontstaan risico is een snel en kortdurend onderzoek om te bepalen of er asbestvezels zijn vrijgekomen na een incident, zoals bijvoorbeeld een brand of explosie. Het doel is om snel vast te stellen of er maatregelen moeten worden genomen om de veiligheid van de omgeving te waarborgen.

Meer info  Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 20

Social media


info@groupvanvooren.com