Werfproeven

Home  | Werfproeven

Over werfproeven


Werfproeven zijn testen die worden uitgevoerd op een bouwplaats om de kwaliteit van werken, zowel tijdens als na de uitvoering, bouwmaterialen, constructies en systemen te beoordelen. Deze testen worden uitgevoerd door gekwalificeerde inspecteurs van onze laboratoria en kunnen op verschillende manieren uitgevoerd worden, afhankelijk van de fase van de werf of het type constructie of systeem dat wordt getest.

Het doel van werfproeven is om ervoor te zorgen dat de werken, bouwmaterialen en constructies voldoen aan de vereiste normen en specificaties.

Plaatproeven

Om de verdichtingsgraad te bepalen van een ondergrond, aanvulling, onderfundering of fundering bestaande uit grond, zand of steenslag, wordt op de werf een plaatproef uitgevoerd. De bedoeling van een plaatproef is het meten van de zakking van een centrisch belaste, stijve plaat.

Meer info  Vraag aan

Slagsondering

Waar een plaatproef de verdichting meet van de toplaag wordt met behulp van een slagsondering de draagkracht van de diepere grondlagen getest tot een diepte variërend tussen 2 en 4 meter onder het maaiveld, vooral bij aanvullingen, bij voorbeeld bij een zandaanvulling rond nieuw geplaatste rioleringsbuizen

Meer info  Vraag aan

Kernboringen

Een kernboring is een techniek om met behulp van een diamantboor een cilindrisch monster te nemen in een beton- of asfaltverharding of in een bestaande constructie.

Meer info  Vraag aan

Hechtsterkteproeven

Ter controle van de hechtsterkte van een nieuw aangebrachte laag op een bestaande constructie kunnen hechtsterkteproeven (ook wel trekproeven genaamd) worden uitgevoerd.

Meer info  Vraag aan

Proctors zandcement

Zandcement, zoals het woord het zelf zegt, is een mengsel van zand en cement dat gebruikt wordt voor fundering en omhulling van nieuw aangelegde rioleringen of als legbed voor straatstenen.

Meer info  Vraag aan

Stabiliteitsstudies van gebouwen

Vooraleer een gebouw gerenoveerd wordt dienen enkele essentiële zaken aangaande de stabiliteit onderzocht te worden. Group Van Vooren biedt u voor dergelijke gevallen de optimale oplossing.

Meer info  Vraag aan


Bel ons

Volg ons

Mail ons
09 326 86 30

Social media


info@groupvanvooren.com