Archeologische Opgraving - The Grand Finale

2 februari 2024 in
Archeologische Opgraving - The Grand Finale
Noah Roelens


In juli en augustus 2021 werd door ons archeologisch team een terrein van 5 800 m² opgegraven te Balen – Kruisblokken, naar aanleiding van een verkaveling. Na een opgraving wordt alle verzamelde data verwerkt en worden de nodige stalen geanalyseerd. Al deze resultaten komen uiteindelijk samen in een uitgebreid eindverslag, welke nu openbaar gepubliceerd is. 👏


𝙄𝙣 𝙠𝙤𝙧𝙩:

Tijdens de opgraving werd er een meerperiodensite aangetroffen strekkend over de Merovingische periode tot de Volle Middeleeuwen. De oudste sporen dateerden uit de 6de eeuw! Ze maakten vermoedelijk deel uit van een Merovingisch erf dat zich uitbreidde richting het noordoosten. We vonden sporen van een hoofdgebouw, een waterput en een houtskoolmeiler.

 Na de 6de eeuw lijkt de site verlaten te zijn totdat er zich in de 9de eeuw terug bewoning voordeed. Vanaf de 9de eeuw is het onderzoeksgebied continu bewoond geweest tot de 11de eeuw. Uit deze tijdsperiode werden immers zeven hoofdgebouwen aangetroffen die een zekere evolutie in huistypologieën weergeven, gaande van driebeukige structuren met rechte staanderrijen naar de zogenaamde gebogen ‘boothuizen’ uit de Volle Middeleeuwen.
Naast deze hoofdgebouwen werden ook negen bijgebouwen aangetroffen, waaronder een Karolingische met standgreppels. Overige sporen betreffen een waterput en vele kuilen. Een erfomgreppeling werd niet aangetroffen waardoor de ruimtelijke verspreiding van de erven niet bepaald kon worden. Desalniettemin lijken de nederzettingen zich verder uit te breiden richting het zuidwesten, buiten het onderzoeksgebied.

Vanaf de 12de eeuw lijkt het onderzoeksgebied verlaten te zijn. Er werden immers geen bewoningsstructuren meer aangetroffen uit latere periodes. Recentere sporen van beddenbouw, greppels en spitsporen uit de Post-Middeleeuwen wijzen op het latere gebruik van het terrein als akker.

 
𝙇𝙞𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙞𝙣 𝙝𝙚𝙩 𝙡𝙖𝙣𝙜?
Het volledige eindverslag van de opgraving kan je hier raadplegen: https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/2768

Deel deze post