Bijzondere voorwaarden asbestattest (versie 2022.1)

1. In deze prijzen zijn inbegrepen: een locatiebezoek, inspectie van de locatie, monstername en analyse(s)

< 75m² = 1 analyse

<200m²= 2 analyses

<400m²= 3 analyses

<600m²= 4 analyses

Rapport en OVAM-registratie (€50 per dossier) + COPRO-attest

2. Indien, tijdens het locatiebezoek, zou blijken dat meer analysen nodig zijn dan opgegeven in ons overzicht, zullen deze worden aangerekend aan 60,00€/stuk exclusief BTW (analyse inclusief staalname).

3. De opdrachtgever geeft toestemming om alle noodzakelijke handelingen te treffen om een destructieve monstername te kunnen uitvoeren. Dit kan gaan o.a. het verwijderen van tegels, parket, etc… Herstellingen of kosten ten gevolge van dit destructief onderzoek zijn niet inbegrepen

4. De doorgegeven inspectieoppervlakte, aangeduid door de opdrachtgever, zal worden geverifieerd door een interne asbestdeskundige. Indien de doorgegeven inspectieoppervlakte niet overeenkomt met de vastgestelde inspectieoppervlakte is de, door de asbestdeskundige, vastgestelde inspectieoppervlakte de enige juiste.

5. Opgegeven prijzen zijn geldig voor bestellingen die ons bereiken voor 31 december 2023.