TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY

Grondverzet

Bepaling kwaliteit van de grond

Grondverzet en technisch verslag

Wanneer jij wilt bouwen op een perceel zal er in je grond gegraven worden, om bijvoorbeeld je kelder of fundering te plaatsen. Wanneer er dergelijke volumes uitgegraven worden krijgt de opgegraven grond vaak een nieuwe bestemming. Deze wordt dan op andere locaties gebruikt door een aannemer of bouwheer.

Waarom is een bepaling van de kwaliteit van de uit te graven grond nodig?

Bij onoplettendheid zonder voorgaand onderzoek kan in bepaalde gevallen vervuilde grond zijn, die op deze manier wordt verspreid. Hier werd dus een wettelijk kader voor uitgewerkt. 

Een bepaling van de kwaliteit van de uit te graven grond is sinds 2004 noodzakelijk bij uitgravingen >250m³ of bij uitgravingen van verdachte grond. Verdachte grond is bodem waarbij er aanduidingen zijn dat deze risico liep op verontreiniging.

Hoe gaan we te werk?

Hiervoor wordt er een technisch verslag opgesteld van je bodem. 

In dit verslag wordt aan jouw uitgegraven bodem een bepaalde milieu hygiënische kwaliteit toegekend. Zo bepalen zij welke mogelijkheden deze grond heeft voor hergebruik. Deze kwaliteit wordt toegekend door grondstalen te nemen, in combinatie met historisch onderzoek van de bodem.

Een technisch verslag is dus verplicht wanneer je wilt bouwen waarbij er uitgravingen zullen gedaan worden die 250m³ overstijgen, of bij verdachte grond.

Samenwerken of meer info?

Vraag vrijblijvend een offerte aan en stel je vragen.

Ontdek onze andere diensten

Image
Oriënterend bodemonderzoek

Nagaan of er aanwijzingen zijn voor aanwezigheid van bodemverontreiniging
Image
Verkennend bodemonderzoek

Een afgeslankte versie van een oriënterend bodemonderzoek
Image
Beschrijvend bodemonderzoek

Afperking van de verontreinigingen gevonden in voorgaand onderzoek
Image
Saneringsproject

Afweging van verschillende toepasbare saneringstechnieken
Image
Technisch verslag en grondverzet

Hoe omgaan met uitgegraven bodem of grondverzet
Image
Sloop- en asbestinventaris

Inventarisatie in kader van renovatie- of sloopwerken
Image
Infiltratiestudies

Evaluatie van de doorlaatbaarheid van de bodem