TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY

Infiltratiestudies

Infiltratiestudies

De nieuwe verordening hemelwater goedgekeurd op 5 juli 2013 stelt dat bij het bouwen, herbouwen of uitbreiden van overdekte constructies en verhardingen het verplicht is om minimaal de voorschriften voor de infiltratie, buffering en lozing van niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van verhardingen en overdekte constructies na te leven. Onder andere moet men nagaan of het hemelwater ter plaatse kan infiltreren in de bodem. Hierbij kan TEC nv u bijstaan met het uitvoeren van een infiltratiestudie. 

Bij het uitvoeren van een infiltratiestudie wordt er eerst een voorstudie op basis van omgevingskenmerken, geologie, hydrologie en hydrogeologie en bodemkaarten van het terrein uitgevoerd. Naast een uitgebreide voorstudie worden er dan ook voldoende infiltratieproeven uitgevoerd.

Aan de hand van de interpretatie van de resultaten van de infiltratieproeven, de terreinobservaties en de uitgebreide voorstudie wordt de doorlaatbaarheid van de bodem geëvalueerd en wordt een gefundeerd advies gegeven met betrekking tot het toepassen van de geschikte infiltratievoorzieningen.

Image
Image
Beperkte rapportage:

- Resultaten uitgevoerde proeven
- Evaluatie doorlaatbaarheid
- Advies voor infiltratievoorzieningen

Uitgebreide rapportage:

- Resultaten uitgevoerde proeven
- Evaluatie doorlaatbaarheid
- Gefundeerd advies voor infiltratievoorzieningen conform code van goede praktijk
   (o.b.v. omgevingskenmerken, geologie, hydrogeologie, hydrologie en bodemkaarten)

Samenwerken of meer info?

Vraag vrijblijvend een offerte aan en stel je vragen.

Ontdek onze andere diensten

Image
Oriënterend bodemonderzoek

Nagaan of er aanwijzingen zijn voor aanwezigheid van bodemverontreiniging
Image
Verkennend bodemonderzoek

Een afgeslankte versie van een oriënterend bodemonderzoek
Image
Beschrijvend bodemonderzoek

Afperking van de verontreinigingen gevonden in voorgaand onderzoek
Image
Saneringsproject

Afweging van verschillende toepasbare saneringstechnieken
Image
Technisch verslag en grondverzet

Hoe omgaan met uitgegraven bodem of grondverzet
Image
Sloop- en asbestinventaris

Inventarisatie in kader van renovatie- of sloopwerken
Image
Archeologie

Evaluatie van het archeologisch potentieel van een terrein