LABO DEVLIEGER - VAN VOOREN

Grondboringen en peilbuizen

Grondboringen en peilbuizen

Grondboringen kunnen om verschillende redenen worden uitgevoerd: om een visuele beschrijving van de grondlagen te kunnen voorleggen enerzijds of om een staalname (geroerde of ongeroerde) in het kader van een grondmechanisch of milieuhygiënisch onderzoek te kunnen doen anderzijds.
Labo Devlieger - Van Vooren nv is uitgerust met diverse types boormachines om mechanische grondboringen op het terrein of binnen in gebouwen te kunnen uitvoeren. Daarnaast kunnen ook manuele boringen uitgevoerd worden.
Image
Image

Van elke boring wordt een boorstaat opgemaakt, ongeacht of het een geroerde dan wel een ongeroerde staalname betreft, met de volgende aanduidingen:

  • hoofdbestanddeel
  • nevenbestanddeel
  • kleur
  • consistentie
  • vochtigheid
  • geurwaarnemingen
  • bodemvreemde materialen
  • grondwaterdiepte

Na het uitvoeren van een grondboring kan in het ontstane boorgat een peilbuis worden geplaatst. Dit is een buis uit HDPE of PVC met een diameter tussen 32 mm en 63 mm waarin men de grondwaterstand over een langere periode kan opmeten. Een dergelijke peilbuis wordt in het kader van milieuhygiënische onderzoeken ook geplaatst om een staalname van het grondwater mogelijk te maken. Labo Devlieger - Van Vooren nv beschikt over een kenning van de Vlaamse Milieumaatschappij voor de uitvoering van geotechnische en stabiliteitsboringen. Voor de uitvoering van grondboringen en het plaatsen van peilbuizen in het kader van milieuhygiënische onderzoeken wordt gewerkt volgens een code van goede praktijk. Dit is een door de OVAM opgestelde procedure die nauwgezet dient gevolgd te worden en waartoe het personeel van labo Devlieger - Van Vooren nv is opgeleid.

Teneinde de grondwaterstand in geplaatste peilbuizen op te volgen kunnen de peilbuizen door onze diensten uitgerust worden met divers. Deze registreren autonoom en automatisch de grondwaterstand gedurende een bepaalde periode en op vooraf bepaalde tijdstippen, bij voorbeeld met een frequentie van 1 maal per uur. Naast de diver worden de peilbuizen ook uitgerust met een modem waardoor de grondwaterstanden 24 op 24 en 7 op 7 online kunnen geraadpleegd worden via ons eigen portaal aan de hand van een login op klantniveau.

Image

Samenwerken of meer info?

Vraag vrijblijvend een offerte aan en stel je vragen.

Ontdek onze andere diensten

Image
Diepsonderingen

Draagkracht van de grond voor het geplande bouwproject
Image
Rioolinspecties
Inspectie van rioleringen met gerobotiseerde apparatuur en 360° camera’s
Image
Natuur- & gerecycleerde granulaten

Bouwtechnische karakterisatie en conformiteitsproeven
Image
Beton(producten) & natuursteen

Mechanische testen en beproeven van de duurzaamheid
Image
Keramische materialen

Decoratieve gevelstenen, snelbouwstenen en keramische klinkers
Image
Werfproeven

Plaatproeven, slagsonderingen, kernboringen, hechtsterktebepalingen,…
Image
Grond en hydraulisch gebonden mengsels
Grondmechanische karakteristieken en bindmiddelstudies
Image
Asbestanalyse

Staalname en analyse van asbest-verdachte materialen
Image
Asfalt

Controle van de samenstelling en prestatiecriteria
Image
Infiltratieproeven

Begroten van in situ infiltratiemogelijkheden
Image
Milieulabo

Uitgebreide chemische analyse van grond, water en bouwmaterialen
Image
Meetnet

Grondwaterniveaumetingen op afstand online raadplegen