GEOLAB

Sonische boringen

De Sonic SampDrill unit gebruikt hoogfrequente trillingen tot 150 Hertz die in de boorkop worden opgewekt door twee excentrische gewichten die de boorbuis doen trillen. De gewichten zijn automatisch gesynchroniseerd om er voor te zorgen dat de trillingen verticaal langs de boorkolom naar de kop worden gestuurd. Met behulp van deze trillingen kan zelfs een kleine machine vele malen zijn eigen gewicht op de snijkant van de kop uitoefenen

Image
Image

Toepassingen

Enkel toepassing van het sonisch boren:
  • Het nemen van hoogwaardige monsters voor archeologische doeleinden
  • Putonderzoek voor zandwinning of filtratieonderzoek voor drinkwater
  • Milieu-/geofysisch onderzoek en het plaatsen van Direct-well of kwaliteitspeilbuizen
  • Het plaatsen van diverse types sensoren, bijv. Divers® by Van Essen Instruments
  • Het plaatsen van beluchtingsen/of spoelslangen voor saneringsprojecten
  • Het vergroten van de mogelijkheden wat betreft de diepte en doorsnede van sondeermachines

Samenwerken of meer info?

U vindt niet onmiddellijk wat u zoekt? U heeft bijkomende vragen?

Ontdek onze andere diensten

Image
Geologische en milieuboringen

Boringen in het kader van geologisch en milieukundig onderzoek
Image
Multi-level peilputten

Geohydrologisch onderzoek naar verspreiding van vervuiling