• Contacteer ons +32 9 326 86 20 of
 • EMAIL_US tec@groupvanvooren.com

 

 

 

 

 

.

Als studiebureau voor milieuonderzoeken beschikt Terra Engineering & Consultancy nv (TEC nv) over een zeer grote ervaring in het uitvoeren van oriënterende, verkennende en beschrijvende bodemonderzoeken, het opmaken van bodemsaneringsprojecten en de begeleiding van bodemsaneringswerken. Ook het opmaken van technische verslagen behoort tot de core-business van TEC nv.

TEC nv werkt voor zowel overheden, openbare instellingen, multinationals, KMO’s als particulieren en zoekt steeds een klantgerichte en op maat gemaakte oplossing!

Terra Engineering & Consultancy nv biedt u ondermeer de volgende diensten:

 • beschrijvend bodemonderzoek (BBO)
 • gecombineerd oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO)
 • verkennend bodemonderzoek (VBO)
 • bodemsaneringsproject (BSP)
 • begeleiding bodemsaneringswerken
 • pilootstudies in situ saneringstechnieken
 • interventies bij calamiteiten
 • gerechtsexpertises
 • technisch verslag grondverzet (TV)
 • risico analyse en adviezen inzake hergebruik uitgegraven grond
 • begeleiding grondverzetwerken
 • juridisch advies

Download brochure

Industriepark Rosteyne 1

9060 Zelzate

Tel. 09/326.86.20

Fax 09/326.86.21

Email tec@groupvanvooren.com

Website www.groupvanvooren.com