• Contacteer ons +32 9 326 86 20 of
  • EMAIL_US tec@groupvanvooren.com

 

 

 

 

 

.

Saneringsproject

Bodemsaneringsprojecten en de milieukundige begeleiding van saneringswerken

Ontgravingen met verregaande stabiliteitsmaatregelen, langdurige grondwateronttrekkingen, grootschalige injecties, … de verontreinigingssituatie en de omstandigheden op het terrein maken van een sanering in vele gevallen een niet te onderschatten uitdaging. Het is net deze uitdaging waarin TEC door zijn deskundigheid en jarenlang opgebouwde ervaring het verschil maakt. Dit start met de opmaak van een op-maat-gemaakt bodemsaneringsproject waarbij de verschillende toepasbare saneringstechnieken ten opzichte van elkaar worden afgewogen op vlak van rendement, doelstellingen, tijdsduur, technische haalbaarheid, hinder en bovenal ook op vlak van het kostenplaatje. Kosten kunnen in bepaalde gevallen gereduceerd worden door toepassing van innovatieve in-situ technieken dewelke bovendien ook de hinder naar de omgeving toe in grote mate kunnen beperken. TEC zal actief op zoek gaan naar de meest geschikte saneringstechniek per situatie door zowel een klantgerichte als technische benadering. Of het nu gaat over een kleinschalige ontgraving van een olieverontreiniging na een lek in een mazouttank of over een ver uitgestrekte grondwaterverontreiniging met chloorhoudende koolwaterstoffen, TEC zoekt naar de best mogelijke oplossing voor elke situatie. Nadat een dergelijk bodemsaneringsproject in samenspraak met de klant volledig is uitgewerkt, wordt dit overgemaakt aan OVAM. Bij akkoord van OVAM wordt een conformverklaring afgeleverd, dewelke alle noodzakelijke vergunningen voor de saneringswerken omvat. Zodoende kunnen de saneringswerken na conformverklaring van het bodemsaneringsproject door OVAM worden opgestart.

Voor het doorlopen van alle stappen garandeert TEC een kwalitatief hoogstaande dienstverlening dat reikt van oriënterend bodemonderzoek tot eindverklaring na saneringswerken.  

Lees meer...

Industriepark Rosteyne 1

9060 Zelzate

Tel. 09/326.86.20

Fax 09/326.86.21

Email tec@groupvanvooren.com

Website www.groupvanvooren.com