• Contacteer ons +32 9 326 86 20 of
  • EMAIL_US tec@groupvanvooren.com

 

 

 

 

 

.

Beschrijvend bodemonderzoek

Doel

In een beschrijvend bodemonderzoek wordt een bodemverontreiniging afgeperkt. 

In een beschrijvend bodemonderzoek wordt de aard, de verdeling en de oorsprong van de verontreiniging vastgelegd. Ook het bepalen van de juiste geologische samenstelling van de bodem is belangrijk. Dit geeft immers een zicht op de wijze waarop de verontreiniging zich kan verspreiden. Daarnaast is het ook een zeer belangrijke factor bij de berekening van de saneringscriteria. Uit de stromingsrichting en -snelheid van het grondwater kan de mogelijkheid op verspreiding van de verontreiniging afgeleid worden. Tenslotte wordt het risico voor mens, dier en plant geëvalueerd. Op basis van een uitgebreide risico-evaluatie wordt een uitspraak over de saneringsnoodzaak gedaan.

Wanneer moet een BBO uitgevoerd worden?

Een beschrijvend bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd wanneer er aanwijzingen zijn dat er op een terrein een ernstige verontreiniging aanwezig is. 

Wie dient in te staan voor de uitvoering?

De verplichting om over te gaan tot een beschrijvend bodemonderzoek rust op:

  • hetzij de exploitant van een vergunningsplichtige inrichting of activiteit, die gevestigd is op de grond waar de verontreiniging tot stand kwam;
  • hetzij de eigenaar van de grond waar de verontreiniging tot stand kwam; zolang deze niet aan kan tonen dat een andere persoon de feitelijk controle heeft over deze grond. In dat geval rust de verplichting op deze andere persoon.

De kosten voor het uit voeren van een beschrijvend bodemonderzoek en, desgevallend, een bodemsanering, kunnen eventueel verhaald worden op een saneringsaansprakelijke. Dit is degene die de bodemverontreiniging heeft veroorzaakt.

Lees meer...

Industriepark Rosteyne 1

9060 Zelzate

Tel. 09/326.86.20

Fax 09/326.86.21

Email tec@groupvanvooren.com

Website www.groupvanvooren.com